plendenorusv

 

Ogrody Tematyczne Hortulus

czynne są od poniedziałku do soboty w godzinach: 9.30 - 16:00

 

Ogrody Hortulus Spectabilis

czynne są od poniedziałku do soboty w godzinach: 10.30 - 15:30

 

Więcej informacji: tel. 602-610-041 

 

 

Szanowni Państwo

Niniejszy regulamin służy bezpieczeństwu i przyjemności Waszego zwiedzania Ogrodów Tematycznych Hortulus w Dobrzycy, jak i dobrej kondycji samych Ogrodów. Decydując się na wejście do Ogrodów Tematycznych Hortulus, bardzo prosimy o przestrzeganie poniższych zasad. Regulamin zwiedzania Ogrodów Hortulus Spectabilis TUTAJ >

I. Bilety

 1. Ogrody Tematyczne Hortulus Dobrzyca są dostępne do zwiedzania odpłatnie, wg aktualnego cennika dostępnego w naszym markecie "Ogród i Galeria", jak również umieszczonego na naszej stronie - www.hortulus.com.pl - Cennik Biletów do Ogrodów >
 2. Ceny biletów wstępu do Ogrodów nie zmieniają się w trakcie sezonu.
 3. Zakupione i nieskasowane bilety wstępu, zachowują ważność tylko do grudnia danego roku.
 4. Zakup biletów grupowych (wycieczkowych) odbywa się wyłącznie przez jednego przedstawiciela grupy, który płaci za całą grupę jednorazowo - nie sprzedajemy biletów grupowych indywidualnie.
 5. Zakup biletów grupowych (wycieczkowych) powinien być przemyślany i rzetelny. Bez poważnej i wyjątkowej przyczyny, wymiana biletów lub ich zwroty nie będą realizowane. Zwrot biletów realizujemy tylko wtedy, gdy ilość pozostałych biletów w grupie nie jest mniejsza niż 15 sztuk (minimum grupowe).
 6. Przy zakupie biletów grupowych (wycieczkowych) dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjalnych, przysługuje darmowy wstęp opiekunowi (opiekunom) grupy. Liczba bezpłatnych wejść zależy od liczebności grupy - 1 darmowy wstęp dla opiekuna na każde 10 dzieci z grupy.
 7. Bilety wstępu do Ogrodów Tematycznych Hortulus sprzedajemy wyłącznie w kasach naszego marketu "Ogród i Galeria".

II. Rezerwacje dla wycieczek

 1. Rezerwacji terminów zwiedzania dla grup zorganizowanych i wycieczek (bez obsługi naszego przewodnika) należy dokonywać telefonicznie lub osobiście z odpowiednim wyprzedzeniem. Przyjazd grupy bez uprzedzenia, może skutkować brakiem wolnych miejsc w harmonogramie dla grupy i opóźnieniem wejścia do Ogrodów (pierwszeństwo mają grupy wynajmujące przewodnika).
 2. Zwiedzanie Ogrodów z naszym przewodnikiem (za dodatkową opłatą), wymaga uzgodnienia daty i godziny, minimum 2 - 3 dni przed terminem zwiedzania. Niezarezerwowanie wizyty z wymaganym wyprzedzeniem, może skutkować brakiem wolnego przewodnika dla grupy.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w harmonogramie zarezerwowanych wycieczek - zmianę godziny lub daty zwiedzania, z uprzednim powiadomieniem organizatorów wycieczek o zmianie. Może mieć to miejsce w wyjątkowych przypadkach, np: planowane przerwy w dostawie energii, prace serwisowe, złe warunki pogodowe (silny wiatr, mocne opady, niska temperatura), itp. Prosimy również sprawdzać (przed wyjazdem wycieczki) aktualne komunikaty o zmianach w godzinach otwarcia Ogrodów Tematycznych Hortulus na naszej stronie - www.hortulus.com.pl - godziny otwarcia Ogrodów Tematycznych Hortulus tutaj >
 4. Aktualne numery telefonów, pod którymi można dokonywać rezerwacji oraz uzyskać informacje, dostępnego na naszej stronie - www.hortulus.com.pl - Kontakt >

III. Godziny zwiedzania

 1. Ogrody Tematyczne są otwierane i zamykane wg harmonogramu dostępnego na naszej stronie - www.hortulus.com.pl - godziny otwarcia Ogrodów Tematycznych Hortulus.
 2. Wejście do Ogrodów Tematycznych Hortulus (skasowanie biletu) uprawnia do przebywania w tych ogrodach bez limitu czasu danego dnia, a jedynym ograniczeniem są godziny otwarcia obiektu.
 3. Przy zakupie biletów i wejściu do Ogrodów Tematycznych Hortulus należy mieć na uwadze, że godziny otwarcia są stałe i ściśle przestrzegane, dlatego na 30 min. przed zamknięciem obiektu kończymy sprzedaż biletów i zamykamy bramkę wejściową do Ogrodów. Nie ma od tej reguły wyjątku.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w harmonogramie otwarcia Ogrodów Tematycznych Hortulus. Może mieć to miejsce w wyjątkowych przypadkach, np: planowane przerwy w dostawie energii, prace serwisowe, złe warunki pogodowe (silny wiatr, mocne opady, niska temperatura), itp. Prosimy sprawdzać (przed wyjazdem) aktualne komunikaty o zmianach w godzinach otwarcia Ogrodów na naszej stronie - www.hortulus.com.pl - godziny otwarcia Ogrodów Tematycznych Hortulus.

IV. Fotografowanie i filmowanie

 1. Fotografowanie i filmowanie na terenie Ogrodów Tematycznych Hortulus jest bezpłatne - dotyczy rejestrowania obrazu na własny, prywatny i niekomercyjny użytek oraz bez profesjonalnego sprzętu*, z wyłączeniem sesji fotograficznych lub filmowych**.
 2. Ogrody Tematyczne Hortulus Dobrzyca objęte są prawami autorskimi jako utwór - bez pisemnej zgody firmy Hortulus, upublicznianie zdjęć i filmów w formie komercyjnej lub medialnej (bezpośrednio lub pośrednio) jest zabronione.
 3. Aktualna opłata za jednorazową sesję fotograficzną lub/i filmową** podana jest w informacjach na naszej stronie - www.hortulus.com.pl - Fotografia i Filmowanie w Ogrodach Tematycznych Hortulus.
 4. Sesje fotograficzne lub filmowe**, które będą publikowane medialnie lub wykorzystywane będą w celach komercyjnych, podlegają indywidualnej wycenie i muszą być zgłoszone najpóźniej w kasie marketu przed faktem. Najwygodniej prosimy przesyłać pytania na nasz adres mailem.
 5. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wykorzystywania zdjęć i filmów.
 6. Bezwzględny zakaz fotografowania i filmowania dotyczy terenu Centrum Ogrodniczego Hortulus, w tym Marketu.
 7. Na terenie Ogrodów Tematycznych Hortulus oraz Szkółki Roślin Ozdobnych, obowiązuje całkowity zakaz filmowania i fotografowania przy użyciu dronów.

V. Parkowanie

 1. Hortulus udostępnia swoje parkingi bezpłatnie.
 2. Parking dolny (przed bramą wjazdową) przeznaczony jest wyłącznie dla autobusów i minibusów.
 3. Parkingi górne przeznaczone są dla samochodów osobowych oraz wyjątkowo dla minibusów.
 4. Osoba parkująca pojazd musi przestrzegać ewentualnych wskazówek i poleceń kierujących ruchem pracowników Hortulus.
 5. Obowiązuje zakaz parkowania na obszarach "zielonych" i nieutwardzonych oraz opisanych odpowiednimi znakami zakazu.
 6. Należy przestrzegać wszystkich wewnętrznych znaków drogowych.
 7. Za rzeczy pozostawione w samochodzie, Hortulus nie bierze odpowiedzialności.

VI. Zwierzęta

 1. Obowiązuje zakaz wprowadzania wszelkich zwierząt na teren Ogrodów Tematycznych Hortulus. Dotyczy to również małych zwierząt noszonych na rękach i w torbach.
 2. Psy można zostawiać w specjalnie do tego przygotowanym, zacienionym miejscu z dostępem do wody pitnej.

VII. Wózki inwalidzkie i dziecięce

 1. Ze względu na trudne warunki terenowe Ogrody Tematyczne Hortulus są zamknięte dla wózków inwalidzkich.
 2. Obowiązuje zakaz wprowadzania (wnoszenia) wózków dziecięcych, rowerków i innych pojazdów do Ogrodów Tematycznych Hortulus. Specyfika terenowa Ogrodów uniemożliwia korzystanie z nich i stwarza zagrożenie dla zwiedzających, jak i samej zieleni w Ogrodach. Pamiętajmy - Ogrody ze ścieżkami, to nie park z alejkami.
 3. Wózki dziecięce należy zostawiać w autach lub w wyjątkowej sytuacji przed bramką wejściową do Ogrodów.

VIII. Pozostałe warunki porządkowe i bezpieczeństwa

 1. Do Ogrodów wchodzimy wyłącznie bramkami wejściowymi, oznaczonymi na planie Ogrodów lub wskazanymi przez pracowników Ogrodów.
 2. W niektórych miejscach Ogrodów, ze względu na trudne warunki terenowe lub nietypową zabudowę, należy zwracać szczególną uwagę na znaki ostrzegawcze oraz zachowywać szczególną ostrożność i rozsądek - dotyczy przede wszystkim dzieci. Zalecamy nie biegać po Ogrodach.
 3. Zabronione jest otwieranie drzwi i wchodzenie do pomieszczeń technicznych Ogrodów.
 4. Zabronione jest niszczenie roślin i elementów wyposażenia na terenie Hortulus, w tym zrywanie kwiatów, fragmentów roślin i chodzenie poza wyznaczonymi ścieżkami.
 5. Obowiązuje zakaz spożywania własnych posiłków na terenie "Caffebar Barwinek".
 6. Należy przestrzegać ew. uwag i wskazówek pracowników Ogrodów. Zakup biletu do Ogrodów nie uprawnia do łamania zasad tego regulaminu i nieprzestrzegania aktualnych, wymaganych przez Hortulus warunków zwiedzania.
 7. W przypadkach rażącego nieprzestrzegania regulaminu, zwiedzający będzie zmuszony niezwłocznie opuścić teren Ogrodów.

 


* za sprzęt profesjonalny uważa się: aparaty i kamery wyposażone w zewnętrzne lampy, blendy, statywy, drony itp.
** za sesję fotograficzną lub filmową uważa się:

 • śluby, chrzciny, komunie i inne uroczystości,
 • rejestrowanie obrazu osób ucharakteryzowanych, ubranych w kostiumy czy stroje charakterystyczne,
 • rejestrowanie obrazu innych obiektów w Ogrodach Tematycznych Hortulus i samych Ogrodów w sposób profesjonalny* lub komercyjny.