ZASADY ZWIEDZANIA OGRODÓW HORTULUS SPECTABILIS
 • Po Ogrodach Hortulus Spectabilis (w przeciwieństwie do Ogrodów Tematycznych Hortulus) można poruszać się wózkami inwalidzkimi oraz z wózkami dziecięcymi. Ze względów bezpieczeństwa dla wózków niedostępne są jedynie wieża widokowa (brak windy), labirynt i niektóre wąskie ścieżki.
 • Labirynt i wieża dostępne są 30 minut po otwarciu i niedostępne 30 minut przed zamknięciem Ogrodów Hortulus Spectabilis. Kasa biletowa zamykana jest
  45 minut przed zamknięciem ogrodów. 
 • Uszkodzenie 20 cm długości ściany labiryntu podlega karze pieniężnej 1.000 zł. Wysokość kary będzie szacowana wprost proporcjonalnie do rozmiaru zniszczeń.
 • Osobom pod wpływem alkoholu zabrania się wchodzenia na wieżę i do labiryntu.
 • Dzieci do lat 12 mogą wchodzić na wieżę oraz do labiryntu wyłącznie pod opieką dorosłych.
 • W całych Ogrodach Hortulus Spectabilis obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt domowych wszystkich ras. Zakaz ten nie dotyczy psów przewodników osób niewidomych. 
 • Po Ogrodach Hortulus Spectabilis nie można poruszać się rowerem i hulajnogą elektryczną.
 • Na zwiedzanie Ogrodów Hortulus Spectabilis z labiryntem i wieżą widokową należy przeznaczyć około 2 godzin.
ZASADY ZWIEDZANIA OGRODÓW TEMATYCZNYCH HORTULUS i OGRODÓW HORTULUS SPECTABILIS
 • W Ogrodach Tematycznych Hortulus obowiązuje zakaz poruszania się wózkami inwalidzkimi oraz wózkami dziecięcymi.
 • Kasa biletowa zaprzestanie sprzedaży biletów wstępu do Ogrodów Tematycznych 30 minut przed zamknięciem kompleksu.
 • W całych ogrodach obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt domowych wszystkich ras.. Zakaz ten nie dotyczy psów przewodników osób niewidomych. 
 • Po Ogrodach nie można poruszać się rowerem.
 • Na zwiedzanie Ogrodów Tematycznych Hortulus należy przeznaczyć około 1-2 godzin,
 • Na zwiedzanie całego kompleksu Ogrodów Hortulus należy przeznaczyć ok 3-4 godzin, a w przypadku grup wycieczkowych około 4-5 godzin, szczególnie gdy podczas zwiedzania ogrodów planowany jest posiłek.
Regulamin Ogrodów Hortulus Spectabilis

Niniejszy regulamin służy bezpieczeństwu i przyjemności zwiedzania przez Państwa Ogrodów Hortulus Spectabilis w Dobrzycy, jak i dobrej kondycji samych ogrodów. Decydując się na wejście do Ogrodów Hortulus Spectabilis, wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie poniższych zasad.

 

I. Bilety

 1. Wejście do Ogrodów Hortulus Spectabilis w Dobrzycy jest płatne. Aktualny cennik dostępny jest w kasach w Serduszkowej Chacie na terenie Ogrodów Hortulus Spectabilis, w Markecie Ogród i Galeria w Ogrodach Tematycznych Hortulus oraz na stronie: www.hortulus.com.pl, Zakładka: Cennik Biletów.
 2. Dostępne w sprzedaży są bilety: indywidualne, grupowe oraz w wersji pakietowej, upoważniające do zwiedzania dwóch ogrodów w promocyjnej cenie. Dla każdego rodzaju biletu przewidziano zniżki dla dzieci od 3 do 15 lat.
 3. Bilet pakietowy, upoważniający do zwiedzania obu ogrodów jest biletem promocyjnym i nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy wykorzystana została jego połowa. Druga część biletu może być wykorzystana w innym terminie (maj – październik tego samego roku).
 4. Ceny biletów wstępu do ogrodów mogą ulec zmianie w ciągu sezonu.
 5. Zakupione, a nie skasowane bilety wstępu, zachowują ważność tylko do końca danego sezonu, tj. do końca października (dotyczy to biletów indywidualnych, grupowych bez usługi przewodnika).
 6. Warunkiem zwrotu biletu jest okazanie paragonu, w kasie w której dokonano zakupu oraz nienaruszony stan biletu. Obligatoryjnie należy zwrócić paragon kasjerowi. Bez konkretnej przyczyny zwroty biletów indywidualnych nie będą realizowane.
 7. Nie sprzedajemy biletów grupowych indywidualnie. Zakup biletów grupowych odbywa się wyłącznie poprzez jednorazową transakcję.
 8. Zakup biletów grupowych powinien być przemyślany i rzetelny. Bez konkretnej przyczyny, wymiana biletów lub ich zwrot nie będą realizowane. Realizujemy zwrot biletów będących nadwyżką, czyli, gdy liczba pozostałych biletów w grupie jest większa od 15 sztuk (minimum grupowe).
 9. Przy zakupie biletów grupowych dla dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, przysługuje darmowy wstęp opiekunom grupy. Liczba bezpłatnych wejść zależy od liczebności grupy: 1 darmowy wstęp dla opiekuna na każde 10 dzieci z grupy (poniżej 16 roku życia).
 10. Bilety wstępu do Ogrodów Hortulus Spectabilis sprzedajemy wyłącznie w kasach Ogrodów Hortulus Spectabilis w Serduszkowej Chacie lub w kasie Marketu Ogród i Galeria na terenie Ogrodów Tematycznych.
 11. Ze względu na specyfikę atrakcji, która jest uwarunkowana czynnikami zewnętrznymi, zmienne warunki pogodowe nie są podstawą do zwrotu skasowanego biletu. Bilet nieskasowany (tj. niewykorzystany) jest ważny do końca sezonu.
 12. Bilet wstępu do Ogrodów Hortulus Spectabilis jest biletem dziennym. Jedynym ograniczeniem są godziny otwarcia i zamknięcia ogrodów. Czas przebywania w ogrodzie zależy od woli gościa.

 

II. Rezerwacja dla wycieczek

 1. Rezerwacji terminów zwiedzania dla grup zorganizowanych i wycieczek (z obsługą naszego przewodnika) należy dokonywać telefonicznie lub osobiście z odpowiednim wyprzedzeniem. Przyjazd grupy bez uprzedzenia, może skutkować brakiem przewodnika dla grupy i opóźnieniem wejścia do ogrodów (pierwszeństwo mają grupy wynajmujące przewodnika).
 2. Zwiedzanie ogrodów z przewodnikiem (za dodatkową opłatą), wymaga uzgodnienia daty i godziny. W czasie sezonu (maj-październik) rezerwacja powinna następować jak najszybciej, co gwarantuje dostępność terminów i godzin. Wymagana jest rezerwacja minimum 5-6 dni przed terminem zwiedzania. Niezarezerwowanie zwiedzania z wyprzedzeniem, może skutkować brakiem wolnego przewodnika dla grupy.
 3. W przypadku spóźnienia się grupy, która jest umówiona na daną godzinę, program oprowadzania z przewodnikiem będzie skrócony o czas spóźnienia.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w harmonogramie zarezerwowanych wycieczek. Zmianie może ulec: godzina lub data zwiedzania. Zobowiązujemy się do powiadomienia organizatorów wycieczek o zmianie. Może mieć to miejsce w wyjątkowych przypadkach, np. planowane przerwy w dostawie energii, prace serwisowe, złe warunki pogodowe (silny wiatr, mocne opady, burze, niska temperatura) itp. Prosimy również sprawdzić (przed wyjazdem wycieczki) aktualne komunikaty o zmianach w godzinach otwarcia Ogrodów Hortulus Spectabilis na stronie www.hortulus.com.pl, Zakładka: Informacje lub śledzić komunikaty na naszym funpagu.
 5. Aktualne numery telefonów, pod którymi można dokonywać rezerwacji oraz uzyskać informacje, dostępne są na stronie: www.hortulus.com.pl, Zakładka: Kontakt

 

III. Godziny zwiedzania

 1. Ogrody Hortulus Spectabilis są otwierane i zamykane wg harmonogramu dostępnego na naszej stronie: hortulus.com.pl Zakładka: Godziny otwarcia
 2. Ogrody Hortulus Spectabilis są zamknięte w każdy poniedziałek. Przez cały tydzień w sezonie otwarte są Ogrody Tematyczne Hortulus.
 3. Ogrody Hortulus Spectabilis są zamknięte dla odwiedzających indywidualnie w poniedziałki. Zwiedzanie dla grup jest możliwe jedynie w przypadku zwiedzania obu ogrodów z przewodnikiem z Ogrodów Tematycznych. W Ogrodach Hortulus Spectabilis odbywa się konserwacja i rozbudowa ogrodów, przez co z przyczyn technicznych, ogród może być również niedostępny dla grup. Nie dotyczy to grup, które zarezerwowały zwiedzanie z odpowiednim wyprzedzeniem.
 4. Na zwiedzanie kompleksu Ogrodów Tematycznych Hortulus i Ogrodów Hortulus Spectabilis należy przeznaczyć około 2-3 godzin, a w przypadku grup wycieczkowych około 4-5 godzin, szczególnie, gdy podczas zwiedzania ogrodów planowany jest posiłek w Caffebar.
 5. Wejście do Ogrodów Hortulus Spectabilis (skasowanie biletu) uprawnia do przebywania w tych ogrodach bez limitu czasu danego dnia, a jedynym ograniczeniem są godziny zamknięcia obiektu.
 6. Przy zakupie biletów i wejściu do Ogrodów Spectabilis należy mieć na uwadze, że godziny otwarcia są stałe i ściśle przestrzegane, dlatego na 45 min. przed zamknięciem obiektu kończymy sprzedaż biletów i zamykamy bramkę wejściową do ogrodów. Nie ma od tej reguły wyjątku.
 7. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w harmonogramie otwarcia Ogrodów Hortulus Spectabilis. Może mieć to miejsce w wyjątkowych przypadkach, np: planowane przerwy w dostawie energii, prace serwisowe, złe warunki pogodowe (silny wiatr, mocne opady, burze, niska temperatura), itp. Prosimy sprawdzać (przed przyjazdem do ogrodów) aktualne komunikaty o zmianach w godzinach otwarcia ogrodów na stronie: hortulus.com.pl W okresie wakacji, od końca czerwca do 20 sierpnia, planowane jest wydłużenie czasu otwarcia ogrodów do godzin wieczornych.

 

IV. Fotografowanie i filmowanie

 1. Fotografowanie i filmowanie na terenie Ogrodów Hortulus Spectabilis jest bezpłatne – dotyczy rejestrowania obrazu na własny, prywatny i niekomercyjny użytek oraz bez profesjonalnego sprzętu*, z wyłączeniem sesji fotograficznych lub filmowych **.
 2. Ogrody Hortulus Spectabilis w Dobrzycy objęte są prawami autorskimi jako utwór. Bez pisemnej zgody firmy Hortulus upublicznianie zdjęć i filmów w formie komercyjnej lub medialnej (bezpośrednio lub pośrednio) jest zabronione. W takich przypadkach należy uzyskać pisemną zgodę.
 3. Aktualna opłata za jednorazową sesję fotograficzną lub/i filmową** podana jest w informacjach na naszej stronie: www.hortulus.com.pl.
 4. Sesje fotograficzne lub filmowe**, które będą publikowane medialnie lub wykorzystane będą w celach komercyjnych, podlegają indywidualnej wycenie i muszą być zgłoszone 5-10 dni wcześniej. Pytania prosimy wysyłać pod nasz adres e-mail: biuro@hortulus.com.pl.
 5. W związku z ochroną prywatności i poczucia bezpieczeństwa osób prywatnych przebywających na terenie należącym do PPHU Hortulus, w obrębie Ogrodów Hortulus Spectabilis obowiązuje całkowity zakaz filmowania i fotografowania przy użyciu dronów bez względu na ich wielkość. Zakaz dotyczy również sesji zdjęciowych i lotów wykonywanych nad Ogrodami ale pilotowanych spoza jego granic.
 6. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wykorzystywania zdjęć i filmów.

*za sprzęt profesjonalny uważa się: aparaty i kamery wyposażone w zewnętrzne lampy, blendy, statywy, itp.

**za sesję fotograficzną lub filmową uważa się:

 • Fotografię ślubną, chrzcin, komunijną i innych uroczystości,
 • rejestrowanie obrazu osób ucharakteryzowanych, ubranych w kostiumy czy stroje charakterystyczne,
 • rejestrowanie obrazu innych obiektów w Ogrodach Hortulus Spectabilis i samych ogrodów w sposób profesjonalny* lub komercyjny.

 

V. Parkowanie

 1. Firma Hortulus udostępnia swoje parkingi bezpłatnie.
 2. Teren parkingowy w Ogrodach Hortulus Spectabilis należy do firmy PPHU Hortulus.
 3. Miejsca parkingowe dla autobusów i minibusów są wyznaczone i specjalnie oznakowane.
 4. Parking nie jest strzeżony. Hortulus nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia samochodu przez osoby trzecie.
 5. Osoba parkująca musi przestrzegać ewentualnych wskazówek i poleceń kierujących ruchem pracowników Hortulus.
 6. Pierwsze miejsca parkingowe przy Serduszkowej Chacie (przy kasach) przeznaczone są dla rodziców z małymi dziećmi i osób niepełnosprawnych.
 7. Obowiązuje zakaz parkowania na obszarach „zielonych” i nieutwardzonych oraz opisanych odpowiednimi znakami zakazu.
 8. Należy przestrzegać wszystkich wewnętrznych znaków drogowych.
 9. Za rzeczy pozostawione w samochodzie firma Hortulus nie bierze odpowiedzialności.

 

VI. Zwierzęta

 1. Obowiązuje zakaz wprowadzania wszelkich zwierząt na teren Ogrodów Hortulus Spectabilis. Dotyczy to również małych zwierząt noszonych na rękach, w torbach  i klatkach. Nie ma znaczenia wielkość ani rasa zwierzęcia.  Zakaz nie dotyczy psów przewodników osób niewidomych.
 2. Istnieje możliwość pozostawienia psa przy bramce wejściowej do Ogrodu.

 

VII. Wózki inwalidzkie i dziecięce, rowery, hulajnogi

 1. Teren Ogrodów Spectabilis jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz dla wózków dziecięcych.
 2. Obowiązuje zakaz poruszania się wózkiem inwalidzkim oraz wprowadzania wózków dziecięcych do Labiryntu oraz na Wieżę Widokową (brak windy).
 3. Niedostępne dla wózków będą również niektóre wąskie i kręte ścieżki. Dla bezpieczeństwa i zdrowia obu stron warto zachować zdrowy rozsądek i w tym wypadku poszukać przejścia alternatywnego.
 4. Obowiązuje zakaz poruszania się rowerami i hulajnogami elektrycznymi na terenie obiektu (nie dotyczy to rowerków dziecięcych, którymi będzie można poruszać się po głównej drodze asfaltowej).

 

VIII. Labirynt i wieża

 1. Labirynt i wieża widokowa należą do atrakcji Ogrodów Hortulus Spectabilis. Bilet kupiony do Ogrodów Spectabilis upoważnia również do zwiedzania wieży i labiryntu bez dodatkowych opłat.
 2. Osoby znajdujące się w labiryncie mogą poruszać się tylko po wyznaczonych ścieżkach. Zabronione jest przechodzenie przez ściany labiryntu. Uszkodzenie kilku centymetrów ścian grozi karą pieniężną (1000 zł za 20 cm uszkodzonej ściany labiryntu).
 3. Naliczona kara za uszkodzoną ścianę labiryntu powinna zostać uregulowana w kasie Ogrodów Hortulus Spectabilis, w której wystawiony będzie rachunek za wyrządzone szkody.
 4. Ogrody Hortulus Spectabilis zastrzegają sobie prawo do okresowego zamknięcia labiryntu i wieży, w związku ze zbliżającą się burzą, gradobiciem lub prognozowanym silnym wiatrem. W przypadku wyładowań atmosferycznych przebywanie na wieży i w jej pobliżu (labirynt) zagraża zdrowiu i życiu.
 5. Ze względów bezpieczeństwa zwiedzających w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, np.: burzy, wichury, gradu, ulewnego deszczu itp. wieża widokowa i labirynt będą natychmiast zamknięte. Kasy biletowe w tym czasie zaprzestają sprzedaży biletów, bramki wejściowe są zamykane, a zwiedzający, na wezwanie pracowników firmy będą proszeni o natychmiastowe opuszczenie wieży i labiryntu.
 6. Ogrody, wieża oraz labirynt będą ponownie udostępnione niezwłocznie, kiedy tylko poprawią się warunki atmosferyczne. Z tego powodu bilety do Ogrodów Hortulus Spectabilis nie podlegają zwrotowi (labirynt i wieża są jedną z atrakcji ogrodów). Zamknięcie labiryntu i wieży jest tylko na czas ekstremalnych warunków pogodowych.
 7. Osobom pod wpływem alkoholu zabrania się wchodzenia na wieżę i do labiryntu.
 8. Dzieci do lat 12 mogą wchodzić na wieżę oraz do labiryntu wyłącznie pod opieką dorosłych.
 9. Labirynt i wieża dostępne są 30 minut po otwarciu i niedostępne 30 minut przed zamknięciem Ogrodów Hortulus Spectabilis. Kasa biletowa jest zamykana 45 minut przed zamknięciem ogrodów.
 10. Na zwiedzanie Ogrodów Hortulus Spectabilis z labiryntem i wieżą widokową należy przeznaczyć około 2 godzin.

 

IX. Pozostałe warunki porządkowe i bezpieczeństwa

 1. Do ogrodu wchodzimy wyłącznie bramką wejściową oznaczoną na planie ogrodów lub wskazaną przez pracownika ogrodów. Wyjście jest w tym samym miejscu lub obok wejścia.
 2. W niektórych miejscach ogrodów, ze względu na trudne warunki terenowe lub nietypową zabudowę, należy zwracać szczególną uwagę na znaki ostrzegawcze oraz zachowywać szczególną ostrożność i rozsądek – ze szczególną uwagą skierowaną na dzieci.
 3. Po obiekcie poruszamy się wyznaczonymi drogami, ścieżkami i alejami oraz po udostępnionych terenach zielonych (łąki). Zabronione jest poruszanie się po części ogrodów będących w budowie oraz zadeptywanie rabat i zagonów uprawowych.
 4. Zabronione jest otwieranie drzwi i wchodzenie do pomieszczeń technicznych ogrodów.
 5. Zabronione jest niszczenie roślin i elementów wyposażenia na terenie Ogrodów Hortulus, w tym zrywanie kwiatów i fragmentów roślin.
 6. Obowiązuje całkowity zakaz spożywania własnych posiłków na terenie BistroBaru Rumianek i letniego baru Piwonia.
 7. Należy przestrzegać uwag i wskazówek pracowników ogrodów.
 8. W przypadkach rażącego nieprzestrzegania regulaminu, zwiedzający będzie poproszony o niezwłoczne opuszczenie terenu ogrodów bez prawa do ubiegania się o zwrot należności za zakupione bilety.
 9. Nie wolno wchodzić na elementy małej architektury, głazy narzutowe, kamienie w kamiennym kręgu w celu zabawy lub wykonania fotografii.

 

X. Na terenie ogrodu zabrania się również:

 1. Pozyskiwania roślin (sadzonek, nasion, zarodników) bez zezwolenia.
 2. Wchodzenia na elementy architektury ogrodowej, fontanny, murki itp.
 3. Wchodzenia na głazy w Kamiennym Kręgu. Przebywanie w Kamiennym Kręgu musi być rozważne.
 4. Śmiecenia, zanieczyszczania zbiorników wodnych, gleby i powietrza.
 5. Przenoszenia ławek, stałych elementów architektury oraz wyposażenia ogrodu.
 6. Zbierania i zrywania ziół, warzyw i owoców bez zezwolenia.
 7. Wchodzenia do zbiorników wodnych.
 8. Płoszenia, chwytania zwierzyny, ptactwa i owadów.
 9. Wjeżdżania i poruszania się pojazdami, w tym rowerami i hulajnogami elektrycznymi. Wyjątek stanowią: wózki inwalidzkie, wózki dziecięce i małe rowerki.
 10. Uprawiania sportu, mogącego przyczynić się do dewastacji ogrodu oraz zakłócania spokoju innym osobom zwiedzającym.
 11. Rozpalania ogniska, grillowania oraz stwarzania bezpośredniego zagrożenia pożarowego poprzez nieodpowiedzialne zabawy ogniem.
 12. Prowadzenia działalności handlowej, akwizycji, handlu obnośnego oraz umieszczania reklam na terenie ogrodu oraz parkingu. Jest to teren prywatny.
 13. Przebywania w ogrodzie oraz na parkingu po jego zamknięciu.
 14. Spożywania alkoholu na terenie labiryntu oraz na wieży widokowej.
 15. Używania głośno radioodbiorników.

 

XI. Ostrzeżenia końcowe:

 1. Ogród jest własnością prywatną. Wszelkie zasady pracy i regulamin jest ustalany przez właścicieli obiektu.
 2. W przypadku nieprzestrzegania obowiązujących zasad zwiedzania ogrodu ujętych w regulaminie, ogród nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki.
 3. Zwiedzający i korzystający z urządzeń i obiektów ogrodu, ponoszą odpowiedzialność za powstałe szkody z ich winy lub osób będących pod ich opieką.
 4. Egzekwowanie oraz kontrola postanowień i zasad regulaminu należy do kierownictwa lub innych pracowników ogrodu.
 5. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziecko.
 6. Osoby naruszające postanowienia i zasady regulaminu podlegają odpowiedzialności karnej w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawach:
  • w Kodeksie wykroczeń,
  • o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  • o ochronie i kształtowaniu środowiska
  • o ochronie przyrody
Regulamin Ogrodów Tematycznych Hortulus Dobrzyca

Szanowni Państwo

Niniejszy regulamin służy bezpieczeństwu i przyjemności Waszego zwiedzania Ogrodów Tematycznych Hortulus w Dobrzycy, jak i dobrej kondycji samych Ogrodów. Decydując się na wejście do Ogrodów Tematycznych Hortulus, wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie obowiązujących zasad.

 

I. Bilety

 1. Ogrody Tematyczne Hortulus Dobrzyca są dostępne do zwiedzania odpłatnie, wg aktualnego cennika dostępnego w naszym Markecie „Ogród i Galeria”, jak również umieszczonego na naszej stronie – www.hortulus.com.pl – Cennik Biletów do Ogrodów >
 2. Ceny biletów wstępu do Ogrodów mogą ulec zmianie w trakcie sezonu.
 3. Zakupione i nieskasowane bilety wstępu, zachowują ważność tylko do grudnia danego roku.
 4. Zakup biletów grupowych (wycieczkowych) odbywa się wyłącznie przez jednego przedstawiciela grupy, który płaci za całą grupę jednorazowo – nie sprzedajemy biletów grupowych indywidualnie.
 5. Zakup biletów grupowych (wycieczkowych) powinien być przemyślany i rzetelny. Bez poważnej i wyjątkowej przyczyny, wymiana biletów lub ich zwroty nie będą realizowane. Zwrot biletów realizujemy tylko wtedy, gdy ilość pozostałych biletów w grupie nie jest mniejsza niż 15 sztuk (minimum grupowe).
 6. Przy zakupie biletów grupowych (wycieczkowych) dla dzieci szkół podstawowych i ponadpodstawowych, przysługuje darmowy wstęp opiekunowi (opiekunom) grupy. Liczba bezpłatnych wejść zależy od liczebności grupy – 1 darmowy wstęp dla opiekuna na każde 10 dzieci z grupy.
 7. Bilety wstępu do Ogrodów Tematycznych Hortulus sprzedajemy w kasach Marketu „Ogród i Galeria” oraz w Serduszkowej Chacie przy Ogrodach Hortulus Spectabilis.

 

II. Rezerwacje wycieczek

 1. Rezerwacji terminów zwiedzania dla grup zorganizowanych i wycieczek (z obsługą naszego przewodnika) należy dokonywać telefonicznie lub osobiście z odpowiednim wyprzedzeniem. Przyjazd grupy bez uprzedzenia, może skutkować brakiem wolnych miejsc w harmonogramie dla grupy i opóźnieniem wejścia do Ogrodów (pierwszeństwo mają grupy wynajmujące przewodnika).
 2. Zwiedzanie Ogrodów z naszym przewodnikiem (za dodatkową opłatą), wymaga uzgodnienia daty i godziny, minimum 3 – 5 dni przed terminem zwiedzania. Niezarezerwowanie wizyty z wymaganym wyprzedzeniem, może skutkować brakiem wolnego przewodnika dla grupy.
 3. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w harmonogramie zarezerwowanych wycieczek – zmianę godziny lub daty zwiedzania, z uprzednim powiadomieniem organizatorów wycieczek o zmianie. Może mieć to miejsce w wyjątkowych przypadkach, np.: planowane przerwy w dostawie energii, prace serwisowe, złe warunki pogodowe (silny wiatr, mocne opady, niska temperatura), itp. Prosimy również sprawdzać (przed wyjazdem wycieczki) aktualne komunikaty o zmianach w godzinach otwarcia Ogrodów Tematycznych Hortulus na naszej stronie – www.hortulus.com.pl – godziny otwarcia Ogrodów Tematycznych Hortulus tutaj >
 4. Aktualne numery telefonów, pod którymi można dokonywać rezerwacji oraz uzyskać informacje, dostępnego na naszej stronie – www.hortulus.com.pl – Kontakt >

 

III. Godziny zwiedzania

 1. Ogrody Tematyczne są otwierane i zamykane wg harmonogramu dostępnego na naszej stronie – www.hortulus.com.pl – godziny otwarcia Ogrodów Tematycznych Hortulus.
 2. Wejście do Ogrodów Tematycznych Hortulus (skasowanie biletu) uprawnia do przebywania w tych ogrodach bez limitu czasu danego dnia, a jedynym ograniczeniem są godziny otwarcia obiektu.
 3. Przy zakupie biletów i wejściu do Ogrodów Tematycznych Hortulus należy mieć na uwadze, że godziny otwarcia są stałe i ściśle przestrzegane, dlatego na 30 min. przed zamknięciem obiektu kończymy sprzedaż biletów i zamykamy bramkę wejściową do Ogrodów. Nie ma od tej reguły wyjątku.
 4. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w harmonogramie otwarcia Ogrodów Tematycznych Hortulus. Może mieć to miejsce w wyjątkowych przypadkach, np: planowane przerwy w dostawie energii, prace serwisowe, złe warunki pogodowe (silny wiatr, mocne opady, niska temperatura), itp. Prosimy sprawdzać (przed wyjazdem) aktualne komunikaty o zmianach w godzinach otwarcia Ogrodów na naszej stronie – www.hortulus.com.pl – godziny otwarcia Ogrodów Tematycznych Hortulus.

 

IV. Fotografowanie i filmowanie

 1. Fotografowanie i filmowanie na terenie Ogrodów Tematycznych Hortulus jest bezpłatne jeśli dotyczy rejestrowania obrazu na własny, prywatny i niekomercyjny użytek oraz bez profesjonalnego sprzętu*, z wyłączeniem sesji fotograficznych lub filmowych**.
 2. Ogrody Tematyczne Hortulus Dobrzyca objęte są prawami autorskimi jako utwór – bez pisemnej zgody firmy Hortulus, upublicznianie zdjęć i filmów w formie komercyjnej lub medialnej (bezpośrednio lub pośrednio) jest zabronione.
 3. Aktualna opłata za jednorazową sesję fotograficzną lub/i filmową** podana jest w informacjach na naszej stronie – www.hortulus.com.pl – Fotografia i Filmowanie w Ogrodach Tematycznych Hortulus.
 4. Sesje fotograficzne lub filmowe**, które będą publikowane medialnie lub wykorzystywane będą w celach komercyjnych, podlegają indywidualnej wycenie i muszą być zgłoszone z odpowiednim wyprzedzeniem. Zapytania prosimy kierować na adres mailowy: biuro@hortulus.com.pl
 5. Zastrzegamy sobie prawo odmowy wykorzystywania zdjęć i filmów.
 6. Obowiązuje bezwzględny zakaz fotografowania i filmowania terenu Centrum Ogrodniczego Hortulus, w tym również Marketu „Ogród i Galeria”
 7. W związku z ochroną prywatności i poczucia bezpieczeństwa osób prywatnych przebywających na terenie należącym do PPHU Hortulus, obszar Ogrodów Hortulus oraz Szkółki Roślin Ozdobnych, objęty jest całkowitym zakazem filmowania i fotografowania przy użyciu dronów. Zakaz dotyczy również sesji zdjęciowych i lotów wykonywanych nad Ogrodami ale pilotowanych spoza jego granic.

 

V. Parkowanie

 1. Hortulus udostępnia swoje parkingi bezpłatnie.
 2. Zatoka parkingowa przed bramą wjazdową przeznaczona jest wyłącznie dla autobusów i minibusów. Wzdłuż drogi można zaparkować samochód na parkingu ogólnodostępnym, nie należącym do firmy Hortulus.
 3. Parkingi górne przeznaczone są dla samochodów osobowych oraz wyjątkowo dla minibusów.
 4. Osoba parkująca pojazd musi przestrzegać ewentualnych wskazówek i poleceń kierujących ruchem pracowników Hortulus.
 5. Obowiązuje zakaz parkowania na obszarach „zielonych” i nieutwardzonych oraz opisanych odpowiednimi znakami zakazu.
 6. Należy przestrzegać wszystkich wewnętrznych znaków drogowych.
 7. Za rzeczy pozostawione w samochodzie, Hortulus nie bierze odpowiedzialności.

 

VI. Zwierzęta

 1. Obowiązuje zakaz wprowadzania wszelkich zwierząt na teren Ogrodów Tematycznych Hortulus. Dotyczy to również małych zwierząt noszonych na rękach i w torbach.
 2. Istnieje możliwość pozostawienia psa przy bramce wejściowej do Ogrodu.

 

VII. Wózki inwalidzkie i dziecięce

 1. Ze względu na warunki terenowe i zagospodarowanie przestrzeni, Ogrody Tematyczne Hortulus są wyłączone z jakiegokolwiek ruchu kołowego, w tym wózkami dziecięcymi i inwalidzkimi, rowerami i hulajnogami.
 2. Obowiązuje zakaz wprowadzania (wnoszenia) wózków dziecięcych, rowerków i innych pojazdów do Ogrodów Tematycznych Hortulus. Wózki można pozostawić w samochodzie lub przy bramce wejściowej. Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą bez przeszkód zwiedzić drugi kompleks Hortulus – Ogrody Spectabilis lub poczekać w barze Barwinek.

 

VIII. Pozostałe warunki porządkowe i bezpieczeństwa

 1. Do Ogrodów wchodzimy wyłącznie bramkami wejściowymi, oznaczonymi na planie Ogrodów lub wskazanymi przez pracowników Ogrodów.
 2. W niektórych miejscach Ogrodów, ze względu na trudne warunki terenowe lub nietypową zabudowę, należy zwracać uwagę na znaki ostrzegawcze oraz zachować szczególną ostrożność i rozsądek – zwłaszcza w przypadku odwiedzin z dziećmi.
 3. Zabronione jest otwieranie drzwi i wchodzenie do pomieszczeń technicznych Ogrodów.
 4. Zabronione jest niszczenie roślin i elementów wyposażenia na terenie Hortulus, w tym zrywanie kwiatów, fragmentów roślin i chodzenie poza wyznaczonymi ścieżkami.
 5. Obowiązuje zakaz spożywania własnych posiłków na terenie Caffebar Barwinek.
 6. Należy przestrzegać ew. uwag i wskazówek pracowników Ogrodów.
 7. W przypadkach rażącego nieprzestrzegania regulaminu, zwiedzający będzie poproszony o niezwłoczne opuszczenie terenu ogrodów bez prawa do ubiegania się o zwrot należności za zakupione bilety.

 

IX. Na terenie ogrodu zabrania się również:

 1. Pozyskiwania roślin (sadzonek, nasion, zarodników) bez zezwolenia.
 2. Wchodzenia na elementy architektury ogrodowej, fontanny, murki itp.
 3. Wspinania się na głazy na Platformie Widokowej poza wyznaczoną ścieżką.
 4. Śmiecenia, zanieczyszczania zbiorników wodnych, gleby i powietrza.
 5. Przenoszenia ławek, stałych elementów architektury oraz wyposażenia ogrodu.
 6. Zbierania i zrywania ziół bez zezwolenia.
 7. Wchodzenia do zbiorników wodnych.
 8. Płoszenia, chwytania zwierzyny, ptactwa i owadów.
 9. Wjeżdżania i poruszania się pojazdami, w tym rowerami i hulajnogami elektrycznymi.
 10. Uprawiania sportu, mogącego przyczynić się do dewastacji ogrodu oraz zakłócania spokoju innym osobom zwiedzającym.
 11. Rozpalania ogniska, grillowania oraz stwarzania bezpośredniego zagrożenia pożarowego poprzez nieodpowiedzialne zabawy ogniem.
 12. Prowadzenia działalności handlowej, akwizycji, handlu obnośnego oraz umieszczania reklam na terenie ogrodu oraz parkingu. Jest to teren prywatny.
 13. Przebywania w ogrodzie oraz na parkingu po jego zamknięciu.
 14. Używania głośno radioodbiorników.

 

X. Ostrzeżenia końcowe:

 1. Ogród jest własnością prywatną. Wszelkie zasady pracy i regulamin jest ustalany przez właścicieli obiektu.
 2. W przypadku nieprzestrzegania obowiązujących zasad zwiedzania ogrodu ujętych w regulaminie, ogród nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe wypadki.
 3. Zwiedzający i korzystający z urządzeń i obiektów ogrodu, ponoszą odpowiedzialność za powstałe szkody z ich winy lub osób będących pod ich opieką.
 4. Egzekwowanie oraz kontrola postanowień i zasad regulaminu należy do kierownictwa lub innych pracowników ogrodu.
 5. Rodzice lub opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dziecko.
 6. Osoby naruszające postanowienia i zasady regulaminu podlegają odpowiedzialności karnej w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawach:
 7. w Kodeksie wykroczeń,
  • o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  • o ochronie i kształtowaniu środowiska
  • o ochronie przyrody

* za sprzęt profesjonalny uważa się: aparaty i kamery wyposażone w zewnętrzne lampy, blendy, statywy, drony itp.
** za sesję fotograficzną lub filmową uważa się:

 • śluby, chrzciny, komunie i inne uroczystości,
 • rejestrowanie obrazu osób ucharakteryzowanych, ubranych w kostiumy czy stroje charakterystyczne,
 • rejestrowanie obrazu innych obiektów w Ogrodach Tematycznych Hortulus i samych Ogrodów w sposób profesjonalny* lub komercyjny.