Pierwszy konkurs kulinarny odbył się podczas II Kulinarne­go Festiwal Kwiatów Jadalnych. Cztery drużyny zmagały się w walce o kute statuetki – kwiatowy widelec oraz kwiatową łyżkę smaku.

Konkurs odbywał się dwuetapowo. Pierwszego dnia dru­żyny przygotowują trzy dania do degustacji jury. Komisja kon­kursowa ocenia przystawkę, danie główne oraz deser. Drugiego dnia drużyny przygotowują jedno wybrane danie do masowej degustacji dla wszystkich gości festiwalu. Podczas pierwszej edycji konkursu nagrodę główną – Kwiatowy widelec zdobyła drużyna reprezentująca powiat Kołobrzeski – Róża kołobrzeska z gminy Rymań. Serca publiczności podbiły natomiast repre­zentantki powiatu Koszalińskiego – Koło Gospodyń wiejskich z Dobrzycy.

Sukces pierwszej edycji wydarzenia zmotywował organizato­rów do rozszerzenia programu nie tylko o konkurs ale również o prelekcje, pokazy oraz warsztaty.

W II edycji festiwalu wzięło udział 26 wystawców i 5 prelegen­tów. Tematyka kwiatów jadalnych została omówiony w dziedzi­nach ogrodnictwa, kulinariów, florystyki oraz kosmetyki. Po raz pierwszy na festiwalowej scenie zagościły jadalne, kwiatowe kosmetyki przygotowane przez Katarzynę Majewską oraz kom­pozycje florystyczne z kwiatów jadalnych. II edycja zapoczątko­wała również nową tradycję. Od tej pory każdy z festiwali od­bywał się zgodnie z hasłem przewodnim. II Kulinarny Festiwal Kwiatów Jadalnych odbył się pod hasłem: Róża – róża królowa smaku i zapachu. Temat pierwszego festiwalu stał się tytułem konkursu kulinarnego – Cały Ogród na talerzu.