Drukuj
Nd

 

05:14
13:49

 

 


 

Dziś zaplanuj, jak rozmieścisz warzywa i rośliny jednoroczne na rabatach w swoim
ogrodzie. Pamiętaj, o stosowaniu płodozmianu. Wpłynie to korzystnie na jakość
upraw, zużyjesz mniej nawozów.