plendenorusv

Dołącz do zespołu Hortulus! Poszukujemy kandydata na stanowisko grafik-informatyk.
Tutaj sprawdzisz informacje dotyczące stanowiska grafik-informatyk oraz pełną listę ofert pracy stałej i sezonowej.

 

Partnerem tegorocznej edycji Kulinarnego Festiwalu Kwiatów Jadalnych był Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego. Podczas wydarzenia Piotr Wolski - Kierownik Biura ds. Koordynacji Instrumentów Wsparcia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego opowiadał nam o Zielonym Ładzie czyli przyszłość Europy.

Europejski Zielony Ład (Green Deal) to nowa strategia wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej. Zmiana klimatu i degradacja środowiska stanowią zagrożenie dla Europy i reszty świata. Aby sprostać tym wyzwaniom, Europa potrzebuje nowej strategii na rzecz wzrostu służącej przekształceniu Unii w nowoczesną, oszczędzającą zasoby a zarazem konkurencyjną gospodarkę.

Strategia ta ma wyznaczać kierunki rozwoju do 2050 roku, aby w ostatnim roku neutralność klimatyczną, to znaczy że Europa przestanie negatywnie wpływać na klimat na Ziemi.

Strategia zakłada ambitny plan działań umożliwiających efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym. Ponadto przeciwdziała utracie różnorodności biologicznej i przewiduje działania prowadzące do zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń. Wszystko to pozwoli Unii Europejskiej aspirować do miana pierwszego kontynentu neutralnego dla klimatu.

Europejski Zielony Ład to nie tylko plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE.  Zakłada ona też dbałość o to, by transformacja była sprawiedliwa i sprzyjała włączeniu społecznemu.

Osiągnięcie tego celu wymaga działań we wszystkich sektorach gospodarki, jak np.:

  • Wspieranie innowacji przemysłowych i inwestycji w technologie przyjazne dla środowiska
  • wprowadzanie czystszych, tańszych i zdrowszych form transportu prywatnego i publicznego
  • obniżenie emisyjności sektora energetycznego
  • zapewnienie większej efektywności energetycznej budynków.

UE zapewni wsparcie finansowe dla ludzi, przedsiębiorstw i regionów najbardziej odczuwających skutki przejścia na gospodarkę ekologiczną. Służyć temu będzie mechanizm sprawiedliwej transformacji, w ramach którego najbardziej dotknięte regiony mają otrzymać w latach 2021–2027 100 mld euro. Są to środki dodatkowe do typowo uruchamianego wsparcia strukturalnego, które też będzie ukierunkowane na czystsze i przyjazne środowisku inwestycje.

Także w naszym regionie realizowane będą działania na rzecz Zielonego Ładu finansowane z Funduszy Europejskich.

W ramach Green Deal zostały już ogłoszone m.in. strategie: 

  •   „od pola do stołu” – która przewiduje stworzenie bardziej zrównoważonych systemów żywnościowych, co mieści się w zakresie zainteresowania kwiatami jadalnymi
  •  „unijna strategia na rzecz bioróżnorodności 2030 - powstała w celu ochrony wrażliwych zasobów naturalnych na naszej planecie, w tym oczywiście kwiatów jadalnych.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową poświęconą inicjatywie Europejskiego Zielonego Ładu:https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_pl

oraz obejrzenia krótkiego  filmu promocyjnego: https://audiovisual.ec.europa.eu:443/en/video/I-181464?&lg=OR